Vykurovanie moderného domova Vykurovanie moderného domova

Informácie o ochrane osobných údajov

Vážení obchodní priatelia,

spoločnosť Brilon a.s. pracuje s osobnými údajmi zodpovedne a v súlade s požiadavkami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov známe ako „GDPR“. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že zasielanie informácií o novinkách, pozvánok na školenia, resp. ponuky našich služieb všeobecne, chápeme ako spracovanie Vašich osobných údajov, z dôvodov oprávneného záujmu spoločnosti Brilon a.s., ktorým je predaj, poskytovanie technického poradenstva a služieb v oblasti tepelnej techniky viď recitál č. 47 GDPR). Nad Vašimi osobnými údajmi nevykonávame žiadne rozsiahle operácie automatizovaného spracovania za účelom získánia Vášho profilu, ako podkladu pre rozhodovanie, ktoré by sa Vás týkalo, resp. za účelom analýzy alebo odhadu Vašich osobných preferencií, postojov a správania (toto je oblasť, ktorú si kladie za cieľ GDPR regulovať). Preto Vás nebudeme obťažovať žiadosťou o udelenie súhlasu s tým, aby sme mohli vyššie uvedeným spôsobom pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ale umožníme Vám sa zo zoznamu oslovovaných jednoducho odhlásiť.

Nariadenie GDPR nadobúda účinnost 25. mája 2018. Od tohto dátumu budete mať možnosť uplatniť svoje práva:

  • právo na prístup k osobným údajom;
  • právo na opravu
  • právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“);
  • právo na obmedzenie spracovania údajov;
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu;
  • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

 prostredníctvom e-mailovej adresy: poverenec@brilon.cz

 

Veríme, že budete mať naďalej záujem naše služby využívať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

zásady ochrany osobných údajov (PDF)

 

Ing. Dana Nečásková,
podpredseda predstavenstva Brilon a.s.

Obchodný riaditeľ

Jan.Kouba.Geminox.SK Ing. Jan Kouba
obchodný riaditeľ


Mobil: +421 911 313 139
E-mail:

Technická podpora

Martin.Kuklis.Brilon.SK Ing. Martin Kukliš
odborný konzultant


Mobil: +421 903 721 555
E-mail:

Technická podpora

Radoslav.Horodnik.Brilon Ing. Radoslav Horodnik
odborný konzultant


Mobil: +421 902 614 721
E-mail:

Obchodné oddelenie

Andrea.Hlucilova.Brilon Bc. Andrea Hlučilová
asistentka obchodného oddelenia

Mobil: +421 901 721 555
E-mail:

Objednávky a fakturácia

Geminox Ivana.Christophova Ing. Ivana Christophová
objednávky a fakturácia

Tel.: +420 226 21 21 31
Mobil: +420 602 857 867
E-mail: