Technické oddelenie

Ing. Martin Kukliš

odborný konzultant
+421 903 721 555

Ing. Radoslav Horodník

odborný konzultant
+421 902 614 721

Obchodný riaditeľ

Ing. Jan Kouba

+421 911 313 139

Servis a náhradné diely

Andrea Hlučilová

Garanční technik
+421 800 800 044
+421 901 721 555